Clip: Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn những vấn đề nóng

Sáng nay, phiên chất vấn Quốc hội bắt đầu, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Bình luận