Clip: Bác sỹ gắp con sán dài 1,5m từ mũi người đàn ông

Bác sĩ đã dùng nhíp cố gắng lôi ra con vật kí sinh từ lỗ mũi bên phải của một nam bệnh nhân trước sự kinh hãi của anh.

Bình luận