Số liệu sốc: 17 triệu người Việt đang là ‘nô lệ’ của thuốc lá

(VTC News) - Theo thống kê, hiện tại, có 17 triệu người Việt Nam đang là “nô lệ” của thuốc lá.

VTC14

Bình luận