Chứng minh chưa từng nhuộm tóc, nhà trường bắt học sinh gửi ảnh thời thơ ấu

Tại Nhật Bản, để khẳng định chắc chắn việc học sinh chưa từng nhuộm tóc, nhiều trường học yêu cầu phụ huynh gửi ảnh thời thơ ấu của con để so sánh với màu tóc hiện tại của học sinh.

Bình luận