Chung kết Olympia 2016: Phần khởi động của Vũ Tuấn

(VTC News) - Lâm Vũ Tuấn hoàn thành phần thi Khởi động với 90 điểm.

 

Nguồn: VTV

Vũ Nguyên

Bình luận