Chưa kịp thắp hương đã bị 'cô hồn sống' giật đồ, chủ nhà điên tiết ném mâm đồ cúng

Chủ doanh nghiệp mới bày mâm đồ lễ ra trước cửa công ty, chưa kịp cúng thì một người phụ nữ đã chạy đến vơ vét, chủ doanh nghiệp bèn giận dữ gom cả mâm đồ lễ hất về phía đám đông.

Bình luận