Choáng với xe khách điều khiển cần gạt nước mưa bằng tay

Nhà xe buộc cần gạt nước mưa vào một sợi dây rồi vắt qua phía tay lái để người phụ xe ngồi kéo cần gạt nước mưa.

Bình luận