Thị trường Việt Nam
Tin tức đọc nhiều nhất

Cục Thuế Quảng Nam: Thu nội địa năm 2015 đạt hơn 9.500 tỷ đồng

Nếu tính theo địa bàn, khối chi cục thuế thu đạt 1.728,9 tỷ đồng, đạt 139,1% dự toán pháp lệnh, đạt 115,3% dự toán phấn đấu và tăng 24,7% so với cùng kỳ. Số thu trừ tiền sử dụng đất là 1.116,9 tỷ đồng, đạt 135,9% dự toán pháp lệnh, đạt 119,8% dự toán phấn đấu và tăng 26,4% so với cùng kỳ. 

Khối Văn phòng cục, số thu đạt 7.838,5 tỷ đồng, đạt 153,5% dự toán pháp lệnh, đạt 142,5% dự toán phấn đấu và tăng 64,4% so với cùng kỳ. Số thu trừ tiền sử dụng đất là 7.662,3 tỷ đồng, đạt 152,4% dự toán pháp lệnh, đạt 141,4% dự toán phấn đấu và tăng 67,6% so với cùng kỳ.

Thu Thủy

Bình luận

Tin nhiều người đọc
Vấn đề nóng
Doi tuyen u20 Viet nam 2017
Bạn có thể quan tâm
Báo Điện tử VTC News

Cục Thuế Quảng Nam: Thu nội địa năm 2015 đạt hơn 9.500 tỷ đồng