Chầu chực, giành giật đồ cúng cô hồn: Cướp càng nhiều lộc càng may mắn?

(VTC News) - Trước tình trạng người dân chen lấn, tranh nhau giật đồ cúng cô hồn, các nhà văn hóa và người theo đạo Phật đã chỉ ra những mặt trái nếu lạm dụng và thực hiện nghi lễ này không đúng mực

VTC1

Bình luận