Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam mắc khiếm khuyết kỹ thuật nghiêm trọng thế nào?

Chủ đầu tư dự án khẳng định những khiếm khuyết kỹ thuật của cầu Tân Vũ - Lạch Huyện - cầu vượt biển dài nhất Việt Nam vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

VTC14

Bình luận