Câu ếch đồng, trồng bông súng, dân Đồng Tháp kiếm bộn tiền mùa nước nổi

Mỗi mùa nước nổi tại Đồng Tháp, người dân lại có cơ hội kiếm bộn tiền nhờ vào việc đánh bắt những loại sản vật đặc trưng trong khoảng thời gian này.

Bình luận