Cận cảnh cầu vượt sông 78 tỷ đồng xây xong trong 50 ngày, lập kỷ lục Việt Nam

Cầu vượt sông Tam Bạc (Hải Phòng) với kinh phí khoảng 78 tỷ đồng vừa giành kỷ lục “Cây cầu vượt sông thi công trong thời gian ngắn nhất”, chỉ bằng 1 nửa thời gian dự kiến.

Bình luận