Cấm xe máy để hết tắc đường, chuyên gia phân tích tính khả thi

Nhiều người cho rằng xe máy là thủ phạm gây tắc đường nghiêm trọng, đề nghị cấm xe máy, tuy nhiên, ý kiến khác lại cho rằng đây không phải là giải pháp khả thi khi giao thông công cộng ở Việt Nam chưa phát triển.

Bình luận