Cãi nhau, em dùng đũa dài 13 cm đâm anh xuyên từ tai xuống họng

Do mâu thuẫn gia đình, người em trai lấy đũa nhựa đâm từ tai xuống họng anh mình, chiếc đũa dài 13 cm, đâm xuyên từ ống tai trái qua mang tai trái, xuống tận vùng hầu họng bên phải nạn nhân.

Bình luận