Các lễ hội nguy hiểm nhất thế giới: Đổ máu với bò tót ở Tây Ban Nha

Chỉ có những người can đảm thực sự mới dám tham gia vào San Fermin, hội chạy đua với bò tót ở Tây Ban Nha và được coi là một trong những lễ hội nguy hiểm nhất thế giới.

Bình luận