Các địa phương ráo riết phòng chống bão số 7

Trước những nhận định về độ phức tạp của cơn bão số 7, các địa phương hiện đang khẩn trương phòng chống bão.

Bình luận