Bút 3D thần kỳ có thể vẽ trong không trung

Chiếc bút thần kỳ có tên 3Doodler Pro hoạt động như một súng bắn keo, cho phép người sử dụng vẽ trong không trung để tạo ra một hình ảnh 3D từ nhiều vật liệu như nhựa, gỗ, hoặc đồng.

Bình luận