Bức ảnh khiến 'Dạ cổ hoài lang' ra rạp rồi vẫn phải sửa

Bức ảnh thờ của vợ ông Tư Lành treo trên tường trong “Dạ cổ hoài lang” thực chất là bức ảnh chỉnh sửa từ chân dung bà Tống Mỹ Linh - vợ ông Tưởng Giới Thạch.

Bình luận