Bon chen chỗ đỗ xe và cái kết 'đắng' cho tài xế

Chiếc xe trắng bon chen giành chỗ đỗ với xe đỏ, kết cục, tài xế xe trắng bị nhốt bên trong, không có cách nào thoát ra ngoài.

Bình luận