Bon chen chỗ đỗ xe và cái kết 'đắng' cho tài xế

(VTC News) - Chiếc xe trắng bon chen giành chỗ đỗ với xe đỏ, kết cục, tài xế xe trắng bị nhốt bên trong, không có cách nào thoát ra ngoài.

Nguồn: Otofun

Phong Linh

Bình luận