Bộ Y tế công bố 100% mẫu nước mắm an toàn, không chứa asen vô cơ vượt ngưỡng

Kết quả kiểm nghiệm 247 mẫu nước mắm ngẫu nhiên của 210 nhãn hàng cho thấy cho thấy 100% mẫu nước mắm an toàn, không phát hiện asen vô cơ vượt ngưỡng giới hạn tối đa cho phép.

Bình luận