Bố lỡ tay đánh rơi con, nhân viên bệnh viện đỡ nhanh ngoạn mục

Em bé bị bố lỡ tay đánh rơi nhưng may mắn, nam nhân viên lễ tân của bệnh viện phản ứng nhanh, đưa một tay ra cứu em bé ngoạn mục.

Bình luận