Bộ Công thương sẽ kỷ luật Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa thế nào?

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết hiện Ban cán sự Đảng, Đảng bộ Bộ Công Thương đang tiến hành các thủ tục kiểm điểm Thứ trưởng Thoa theo đúng quy trình.

Bình luận