Bi hài clip ôtô, xe máy tức tối chặn nhau khi cùng... vượt đèn đỏ

Ôtô đang vượt đèn đỏ thì bị xe máy - lúc này cũng vượt đèn đỏ cắt ngang, tức tối, tài xế ôtô bèn chặn không cho xe máy rẽ trái.

Bình luận