Bị đeo bám, lợn rừng mẹ 'điên tiết' dạy cho linh cẩu một bài học

(VTC News) - Đề phòng bất trắc trước sự đeo bám khó chịu của linh cẩu, lợn rừng mẹ quyết định dạy cho kẻ 'không mời mà đến' một bài học.

Nguồn: Youtube

Bình luận