Bị đánh bằng gậy, hổ nổi khùng cắn rách chân người huấn luyện

Bị người huấn luyện nữ dùng gậy đánh đập, con hổ nổi khùng ngoạm chặt chân cô rồi kéo lê, quyết không buông.

Bình luận