Bão số 3 càn quét, miền Bắc thiệt hại nặng nề

Sau khi đổ bộ vào Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, bão số 3 đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề.

Bình luận