Bão Nida đổ bộ, càn quét Trung Quốc

Ngay sau cơn bão Mirinae đổ bộ vào Trung Quốc gây thiệt hại không nhỏ, quốc gia này lại tiếp tục chịu tác động bởi cơn bão Nida.

Bình luận