Bán thực phẩm bẩn: Đề nghị xử lý hình sự không cần chờ xảy ra hậu quả

(VTC News) - Tại hội thảo góp ý sửa đổi bộ luật hình sự, các đại biểu đề nghị liệt tội vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm vào khung hình sự, không chờ xảy ra hậu quả.

VTC1

Bình luận