Bác sỹ kinh hoàng kể lại lúc bị hành hung, bắt quỳ gối xin lỗi trước cổng viện

Sau 3 ngày nằm viện, bác sỹ Vinh mới tỉnh táo để trò chuyện với các bác sỹ và người thân.

Bình luận