Bà Hillary Clinton 'nhắc khéo' khi bị Phó tổng thống Joe Biden ôm mãi không rời

Cái ôm 'bất tận' giữa Phó tổng thống Joe Biden và ứng viên tổng thống Hillary Clinton kéo dài tới 15 giây và bà Hillary phải vỗ nhẹ vào tay Phó tổng thống 3 lần để "nhắc khéo" ông buông tay.

Bình luận