Ảnh: Hối hả làm việc xuyên đêm trên công trường cầu Ghềnh

Đêm, trên công trường cầu Ghềnh, các bộ phận cán bộ, công nhân vẫn phân chia nhau gấp rút, hối hả làm hết tốc lực, chuẩn bị cho việc thông cầu...

Khuya 23/6, nhiều bộ phận tại công trường cầu Ghềnh vẫn cấp tập làm việc 

 Theo hẹn cầu sẽ hoàn thành trước 1/7, tuy nhiên có thể sẽ hoàn thành trước thời hạn 4-5 ngày

Cắt, hàn trong đêm 

Dự kiến chiều 24/6, dầm cầu thứ 3 sẽ được nâng đặt vào vị trí, ngay sau đó được sắp đặt hệ thống ray sắt 

Nhiều cán bộ, công nhân bám trụ về đêm trên công trường 

Ngày 25/6 tàu sẽ chạy thử và một ngày sau dự kiến thông cầu 

Những công nhân ra về ca cuối trong đêm, khi sắp sang ngày mới 

Ở các nhịp dầm đã được gắn kết, hệ thống ray sắt cũng đã được lắp 

 Công trường về đêm. Cầu mới có 2 trụ giữa và 3 nhịp thay vì 3 trụ và 4 nhịp cầu cũ

Hai bên bờ vẫn còn ngổn ngang, các phần này sẽ được hoàn thiện sau khi ưu tiên thông cầu 

Các hạng mục bên bờ cũng được sửa chữa trong dịp này để hoàn thiện 

Cầu Ghềnh đã thành hình nhìn từ xa trong sương sớm. Cầu mới sẽ có hành lang cho người đi xe máy hai chiều 

Bình luận