Báo điện tử VTC News
Thứ Năm, ngày 27 tháng 11 năm 2014
Thấy gì từ con số hơn 200 người siêu giàu ở Việt Nam?

Thấy gì từ con số hơn 200 người siêu giàu ở Việt Nam?

(VTC News) – PGS,TS. Lê Bộ Lĩnh, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội bình luận gì về con số hơn 200 người siêu giàu ở Việt Nam?

Thấy gì từ con số hơn 200 người siêu giàu ở Việt Nam?