9 điểm 3 môn cũng đỗ sư phạm: Ngành giáo dục sẽ đi về đâu?

Điểm đầu vào ngành sư phạm của nhiều trường năm nay thấp kỷ lục, thậm chí 9 điểm 3 môn cũng có thể trở thành giáo viên tương lai, thực tế này khiến không ít người lo lắng liệu ngành giáo dục rồi sẽ đi về đâu?

Bình luận