8 người đàn ông vật lộn bắt trăn trong đêm

Con trăn dài hơn 3m xuất hiện ven đường khiến một phụ nữ kinh hãi báo động, ngay lập tức 8 người đàn ông có mặt và hợp sức khống chế loài bò sát khổng lồ.

Bình luận