5 cam kết của Formosa sau sự cố cá chết hàng loạt

(VTC News) - Sau khi nhận trách nhiệm gây ra sự cố môi trường, làm cá chết hàng loạt tại miền Trung, công ty Formosa Hà Tĩnh đưa ra 5 cam kết, trong đó có bồi thường 500 triệu USD.

VTC14 

Phong Linh

Bình luận