400 cảnh sát bảo vệ đám cưới thế kỷ của danh thủ Lionel Messi

Đám cưới thế kỷ của danh thủ Lionel Messi được tổ chức tại nơi xa xỉ nhất ở thành phố Rosario (Argentina), 400 cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh cho lễ cưới này.

Bình luận