145 tấn chất thải độc hại của Formosa ‘chạy’ đi đâu?

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện gần 420 tấn chất thải được Formosa Hà Tĩnh hợp đồng thuê vận chuyển ra khỏi nhà máy, tuy nhiên hơn 145 tấn chất thải nguy hại trong số đó chưa rõ được xử lý ở đâu.

Bình luận