Yên Bái đưa ra 3 tiêu chí đánh giá mức độ hạnh phúc của người dân

Chính trịThứ Năm, 24/09/2020 14:45:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái nêu ra 3 tiêu chí và giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái cho rằng chỉ số hạnh phúc là cách đo lường giúp đánh giá khách quan mức độ hạnh phúc theo nhiều khía cạnh khác nhau.

"Tạm thời vận dụng các tiêu chí đánh giá hạnh phúc và cách tính chỉ số hạnh phúc của tổ chức NEF - tổ chức nghiên cứu kinh tế, xã hội có trụ sở chính tại Vương quốc Anh, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái được đánh giá trên 3 tiêu chí chính: Sự hài lòng về cuộc sống; Đánh giá về tuổi thọ trung bình hiện nay trên địa bàn tỉnh và sự hài lòng về môi trường sống", Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái nêu.

Để có cơ sở xây dựng chỉ tiêu về chỉ số hạnh phúc của người dân tỉnh Yên Bái đến năm 2025, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo thực hiện cuộc điều tra xã hội học về chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, tỷ lệ hài lòng về cuộc sống đạt 40,71%. Tiêu chí đánh giá về tuổi thọ trung bình hiện tại: có 41,6% đánh giá tuổi thọ trung bình hiện tại của người dân Yên Bái là 70 tuổi (chiếm tỷ lệ cao nhất). Tỷ lệ hài lòng về môi trường sống đạt 31,8%.

Bằng công thức tính chỉ số hạnh phúc dựa trên 3 tiêu chí thì chỉ số hạnh phúc của người dân tỉnh Yên Bái hiện tại là: 53,3%, ở mức khá hạnh phúc.

Theo ông Tuấn, với phương hướng chiến lược phát triển “xanh, hài hoà, bản sắc và hạnh phúc”; trên cơ sở kết quả khảo sát và các tiêu chí đánh giá, để nâng cao sự hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân, cần thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và của cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhất là các chính sách, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ có hiệu quả đối với các đối tượng yếu thế nhằm nâng cao đời sống kinh tế vật chất, giảm thiểu bất bình đẳng về thu nhập giữa các tầng lớp Nhân dân.

Yên Bái đưa ra 3 tiêu chí đánh giá mức độ hạnh phúc của người dân - 1

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái.

Ông Tuấn cũng cho rằng, để nâng cao sự hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân, Yên Bái cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới”.

"Sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã theo hướng công khai, minh bạch, giải quyết công việc nhanh, thuận lợi; không ngừng cải thiện thái độ và mức độ phục vụ của cán bộ đối với Nhân dân.

Đồng thời, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Khuyến khích đầu tư công nghệ hiện đại để thu gom, xử lý chất thải, tái sử dụng, tái chế và sản xuất thu hồi năng lượng từ chất thải; giảm dần, tiến tới phấn đấu cơ bản năm 2025 không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; trên 85% cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường.

Các cấp uỷ, chính quyền quan tâm hơn nữa đến xây dựng cảnh quan đô thị, làng, xã; bảo vệ rừng và môi trường cây xanh tại địa phương", Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái nêu.

Theo ông Tuấn, nâng cao sự hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân là một mục tiêu rất nhân văn và sâu sắc. Trong thời gian tới, ông Tuấn đề nghị Tỉnh uỷ chỉ đạo ban hành cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ người dân chủ động tìm kiếm việc làm và tạo nhiều việc làm mới, đẩy mạnh khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân.

Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan tăng cường quản lý Nhà nước, xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phòng, chống, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hoá để lạm dụng các nguồn lực công phục vụ các “nhóm lợi ích”, tạo ra bất bình đẳng trong tiếp cận an sinh xã hội và dịch vụ xã hội.

"Với tiềm năng, lợi thế và những cơ hội ở phía trước, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, chắc chắn Đảng bộ tỉnh sẽ hoàn thành mục tiêu nâng cao sự hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân trong nhiệm kỳ tới", ông Tuấn .

Xuân Trường
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !