Yahoo đổi tên thành Altaba

(VTC News) - Sau khi bán mảng Internet cho Verizon, Yahoo đã đổi tên thành Altaba.

Yahoo, biểu tượng internet nổi tiếng với khuôn mặt cười vô cùng quen thuộc với các thế hệ 7X, 8X đã chính thức biến mất hoàn toàn. 

>>> Xem thêm: Tổng thống Obama rơi lệ cảm ơn vợ khi phát biểu chia tay Nhà Trắng

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế