• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Xúc động lễ tưởng niệm các liệt sỹ trên Trường Sa, thềm lục địa phía Nam

Chiến sỹ tiêu binh Hải quân trong lễ tưởng niệm các liệt sỹ hi sinh trên khu vực Trường Sa, thềm lục địa phía Nam

Chiến sỹ tiêu binh Hải quân trong lễ tưởng niệm các liệt sỹ hi sinh trên khu vực Trường Sa, thềm lục địa phía Nam

Chuẩn bị vòng hoa cho lễ tưởng niệm

Chuẩn bị vòng hoa cho lễ tưởng niệm

Khung cảnh buổi lễ tưởng niệm các liệt sỹ hi sinh trên khu vực quần đảo Trường Sa

Khung cảnh buổi lễ tưởng niệm các liệt sỹ hi sinh trên khu vực quần đảo Trường Sa

Tiêu binh nghiêm trang trong các lễ tưởng niệm

Tiêu binh nghiêm trang trong các lễ tưởng niệm

Người cựu chiến binh xúc động trong lễ tưởng niệm

Người cựu chiến binh xúc động trong lễ tưởng niệm

Người đàn ông cùng bông hoa cúc lặng đi trước biển sau lễ tưởng niệm các liệt sỹ

Người đàn ông cùng bông hoa cúc lặng đi trước biển sau lễ tưởng niệm các liệt sỹ

Khuôn mặt cúi trong lễ tưởng niệm

Khuôn mặt cúi trong lễ tưởng niệm

Khuôn mặt xúc động của người phụ nữ trong lễ tưởng niệm

Khuôn mặt xúc động của người phụ nữ trong lễ tưởng niệm

Thắp hương lên bàn thờ các liệt sỹ

Thắp hương lên bàn thờ các liệt sỹ

Chuẩn bị thả vòng hoa xuống Biển Đông

Chuẩn bị thả vòng hoa xuống Biển Đông

Rước vòng hoa trên tàu HQ-996

Rước vòng hoa trên tàu HQ-996

Bàn thờ các liệt sỹ rước trên tàu HQ-996

Bàn thờ các liệt sỹ rước trên tàu HQ-996

Thả vòng hoa tưởng niệm các liệt sỹ xuống Biển Đông

Thả vòng hoa tưởng niệm các liệt sỹ xuống Biển Đông

Thả bàn thờ tưởng niệm anh linh các liệt sỹ

Thả bàn thờ tưởng niệm anh linh các liệt sỹ

Thả bàn thờ tưởng niệm anh linh các liệt sỹ

Thả bàn thờ tưởng niệm anh linh các liệt sỹ

Những nén hương tưởng niệm các liệt sỹ

Những nén hương tưởng niệm các liệt sỹ

Thả bàn thờ tưởng niệm anh linh các liệt sỹ (Tùng Đinh/Thực hiện)

Thả bàn thờ tưởng niệm anh linh các liệt sỹ (Tùng Đinh/Thực hiện)

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất