Xuất hiện ngân hàng cho vay thấp hơn lãi suất huy động
  • Zalo

Xuất hiện ngân hàng cho vay thấp hơn lãi suất huy động

Kinh tế Thứ Năm, 12/12/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Theo Ngân hàng nhà nước Việt Nam, trên thị trường xuất hiện một số tổ chức tín dụng chấp nhận cho vay với lãi suất thấp hơn lãi suất huy động.

(VTC News) - Theo Ngân hàng nhà nước Việt Nam, trên thị trường xuất hiện một số tổ chức tín dụng chấp nhận cho vay với lãi suất thấp hơn lãi suất huy động.

Ngày 10/12/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có công văn số 9312/NHNN-TTGSNH yêu cầu giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức tín dụng cho vay lãi suất thấp hơn lãi suất huy động.

ngân hàng
Xuất hiện ngân hàng cho vay thấp hơn lãi suất huy động 
Theo NHNN, trong những tháng gần đây, tình hình thanh khoản của các tổ chức tín dụng (tổ chức tín dụng) được cải thiện đáng kể. Do đó, đã xuất hiện hiện tượng cạnh tranh lãi suất đầu ra giữa các tổ chức tín dụng. Một số tổ chức tín dụng chấp nhận cho vay với lãi suất thấp hơn lãi suất huy động, đó là biểu hiện kinh doanh không lành mạnh về mặt tài chính, có thể tạo ra rủi ro cho chính các tổ chức tín dụng.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, NHNN yêu cầu giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn, cần giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay phù hợp với điều kiện thị trường tiền tệ và năng lực tài chính của tổ chức tín dụng, không cho vay với lãi suất thấp hơn chi phí huy động vốn để tránh xảy ra cạnh tranh thiếu lành mạnh và tiền ẩn nhiều rủi ro cho các tổ chức tín dụng.

Cùng với đó, theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến thị trường tiền tệ và cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng trên địa bàn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về lãi suất cho vay, huy động vốn của các tổ chức tín dụng để xử lý nghiêm các tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng bất lợi đến sự ổn định, lành mạnh của thị trường tiền tệ. Đồng thời, gắn kết quả chấp hành quy định về lãi suất, cạnh tranh với việc xem xét, chấp thuận về mặt tổ chức, cán bộ và hoạt động nghiệp vụ đối với tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng không cho vay với lãi suất thấp hơn chi phí huy động vốn để tránh xảy ra cạnh tranh thiếu lành mạnh và tiền ẩn nhiều rủi ro cho các tổ chức tín dụng.

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thanh khoản của các tổ chức tín dụng trên địa bàn để bảo đảm an toàn thanh khoản của các tổ chức tín dụng trong dịp cuối năm.

Trong quá trình triển khai, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố kịp thời đề xuất, báo cáo NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) những vấn đề bất thường vượt quá thẩm quyền của chi nhánh.

Ngọc Vy

Bạn có cảm nghĩ gì về "Xuất hiện ngân hàng cho vay thấp hơn lãi suất huy động" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin