Xuất hiện 'Hội những người lớn thích đóng bỉm trẻ em'

(VTC News) - Xuất hiện hội “những người lớn thích đóng bỉm trẻ em” ở Mỹ, những người muốn sống mãi với tuổi thơ, không muốn trưởng thành.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế