Xuất hiện 'Hội những người lớn thích đóng bỉm trẻ em'

(VTC News) - Xuất hiện hội “những người lớn thích đóng bỉm trẻ em” ở Mỹ, những người muốn sống mãi với tuổi thơ, không muốn trưởng thành.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO