Xông nhà người tuổi Tý năm Bính Thân 2016

(VTC News) - Người tuổi Tý nên chọn người tuổi Thìn, Thân, Sửu để xông nhà, xông đất là tốt nhất.

Đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của Tết năm 2016 cũng cần tương sinh với người đó.


Gia chủ sinh năm 1996 – Bính Tý

Tuổi xông nhà năm 1972 (Nhâm Tý - Tang Đố Mộc): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1980 (Canh Thân - Thạch Lựu Mộc): Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1984 (Giáp Tý - Hải Trung Kim): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1988 (Mậu Thìn - Đại Lâm Mộc): Địa chi người xông nhà Thìn Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Gia chủ sinh năm 1984 - Giáp Tý

Tuổi xông nhà năm 1960 (Canh Tý - Bích Thượng Thổ): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1968 (Mậu Thân - Đại Dịch Thổ): Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1976 (Bính Thìn - Sa Trung Thổ): Địa chi người xông nhà Thìn Tam hợp với với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1996 (Bính Tý - Giang Hạ Thủy): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 2004 (Giáp Thân - Tuyền Trung Thủy): Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Gia chủ sinh năm 1972 - Nhâm Tý

Tuổi xông nhà năm 1948 (Mậu Tý - Tích Lịch Hỏa): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1956 (Bính Thân - Sơn Hạ Hỏa): Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1964 (Giáp Thìn - Phú Đăng Hỏa): Địa chi người xông nhà Thìn Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1972 (Nhâm Tý - Tang Đố Mộc): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 2004 (Giáp Thân - Tuyền Trung Thủy): Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Gia chủ sinh năm 1960 - Canh Tý

Tuổi xông nhà năm 1948 (Mậu Tý - Tích Lịch Hỏa) : Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1956 (Bính Thân - Sơn Hạ Hỏa) : Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1960 (Canh Tý - Bích Thượng Thổ) : Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1964 (Giáp Thìn - Phú Đăng Hỏa) : Địa chi người xông nhà Thìn Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1968 (Mậu Thân - Đại Dịch Thổ) : Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Gia chủ sinh năm 1948 - Nhâm Tý

Tuổi xông nhà năm 1948 (Mậu Tý - Tích Lịch Hỏa) : Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1956 (Bính Thân - Sơn Hạ Hỏa) : Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1960 (Canh Tý - Bích Thượng Thổ) : Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1968 (Mậu Thân - Đại Dịch Thổ) : Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1972 (Nhâm Tý - Tang Đố Mộc) : Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1976 (Bính Thìn - Sa Trung Thổ) : Địa chi người xông nhà Thìn Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1980 (Canh Thân - Thạch Lựu Mộc) : Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1988 (Mậu Thìn - Đại Lâm Mộc) : Địa chi người xông nhà Thìn Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Vũ Vũ

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN