• Zalo

Xông nhà người tuổi Sửu năm Bính Thân 2016

Bạn đọcChủ Nhật, 07/02/2016 08:04:00 +07:00

(VTC News) - Gia chủ tuổi Sửu có thể mời người tuổi Bính Tý hoặc Mậu Tý đến xông nhà.

(VTC News) - Gia chủ tuổi Sửu có thể mời người tuổi Bính Tý hoặc Mậu Tý đến xông nhà.

Gia chủ sinh năm 1997 – Đinh Sửu

Tuổi xông nhà năm 1972: Địa chi người xông nhà là Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1980: Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1984: Địa chi người xông nhà là Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1992: Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1996: Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Gia chủ sinh năm 1985 – Ất Sửu

Tuổi xông nhà năm 1960 (Canh Tý - Bích Thượng Thổ): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1968 (Mậu Thân - Đại Dịch Thổ): Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1984 (Giáp Tý - Hải Trung Kim): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1996 (Bính Tý - Giang Hạ Thủy): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Gia chủ sinh năm 1973 – Qúy Sửu

Tuổi xông nhà năm 1948 (Mậu Tý - Tích Lịch Hỏa): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1956 (Bính Thân - Sơn Hạ Hỏa): Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1972 (Nhâm Tý - Tang Đố Mộc): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1996 (Bính Tý - Giang Hạ Thủy): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Gia chủ sinh năm 1973 – Tân Sửu


Tuổi xông nhà năm 1948 (Mậu Tý - Tích Lịch Hỏa): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1956 (Bính Thân - Sơn Hạ Hỏa): Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1960 (Canh Tý - Bích Thượng Thổ): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1984 (Giáp Tý - Hải Trung Kim): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1996 (Bính Tý - Giang Hạ Thủy): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Gia chủ sinh năm 1949 – Kỷ Sửu


Tuổi xông nhà năm 1948 (Mậu Tý - Tích Lịch Hỏa): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1960 (Canh Tý - Bích Thượng Thổ): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1968 (Mậu Thân - Đại Dịch Thổ): Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1972 (Nhâm Tý - Tang Đố Mộc): Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà năm 1980 (Canh Thân - Thạch Lựu Mộc): Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Vũ Vũ
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !