Xét giáo sư, phó giáo sư năm 2021 cần chú ý mốc thời gian này

Tin tức - Sự kiệnChủ Nhật, 14/03/2021 16:05:34 +07:00

Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Theo đó, hạn cuối cùng ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2021 tại các cơ sở giáo dục đại học là 5/5.

Hạn cuối cùng các hội đồng GS cơ sở gửi hồ sơ và quyết định thành lập hội đồng giáo sư cơ sở, kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký hội đồng và lịch xét của hội đồng về văn phòng Hội đồng GS Nhà nước là 20/5.

Xét giáo sư, phó giáo sư năm 2021 cần chú ý mốc thời gian này - 1

(Ảnh minh họa)

Ngày 25/5, Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước sẽ tập hợp danh sách các hội đồng GS cơ sở và thông báo trên trang thông tin điện tử của Hội đồng GS Nhà nước.

Thời gian tập huấn công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS là từ 1/6 đến 16/6.

30/6 là hạn cuối cùng các ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại hội đồng GS cơ sở; cũng là hạn cuối ứng viên gửi bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh trên trang thông tin điện tử của Hội đồng GS Nhà nước.

Các hội đồng GS cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 từ 1/7 đến 25/7.

Hạn cuối cùng các hội đồng GS cơ sở nộp cho Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 (gồm hồ sơ, tài liệu xét của hội đồng và hồ sơ của ứng viên,… theo quy định) là 10/8.

Hạn cuối cùng Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước bàn giao hồ sơ ứng viên cho các hội đồng GS ngành, liên ngành: 10/9.

Các hội đồng GS ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 là từ 13/9 đến 30/9.

Hạn cuối cùng các hội đồng GS ngành, liên ngành nộp cho Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 (gồm các hồ sơ, tài liệu xét của hội đồng, hồ sơ của ứng viên… theo quy định) là ngày 15/10.

Hội đồng GS Nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 từ 20/10 đến 30/10.

Hội đồng GS Nhà nước đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ triển khai công việc cần thiết theo lịch nói trên.

Các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ căn cứ quy định tại khoản 1, điều 12, quyết định số 37/2018/QĐ-TTg tiến hành thành lập hội đồng giáo sư cơ sở.

Sau khi thành lập, đề nghị các hội đồng GS gửi quyết định thành lập hội đồng GS cơ sở, kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký hội đồng và lịch xét của hội đồng về văn phòng Hội đồng GS Nhà nước trước 20/5.

Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !

Đọc tiếp