• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Xếp hàng dài giữa giá rét đợi mua trứng miễn phí

Dòng người xếp hàng dài giữa trời giá rét bên ngoài một trung tâm mua sắm ở thành phố Duy Phường (Sơn Đông, Trung Quốc) để được nhận phiếu mua trứng miễn phí

Dòng người xếp hàng dài giữa trời giá rét bên ngoài một trung tâm mua sắm ở thành phố Duy Phường (Sơn Đông, Trung Quốc) để được nhận phiếu mua trứng miễn phí

Được biết đây là hình thức nhằm thu hút khách hàng của trung tâm mua sắm này.

Được biết đây là hình thức nhằm thu hút khách hàng của trung tâm mua sắm này.

Với một phiếu giảm giá chỉ có một quả trứng được bán miễn phí.

Với một phiếu giảm giá chỉ có một quả trứng được bán miễn phí.

Vì vậy để mua được nhiều trứng có người sẽ phải xếp hàng nhiều lần

Vì vậy để mua được nhiều trứng có người sẽ phải xếp hàng nhiều lần

Dòng người bắt đầu đông đúc từ 8h sáng và số lượng người tăng lên từng giờ.

Dòng người bắt đầu đông đúc từ 8h sáng và số lượng người tăng lên từng giờ.

Thường nhiều người Trung Quốc vẫn xếp hàng mua vé tàu vào dịp Tết nhưng xếp hàng để nhận phiếu mua trứng miễn phí có lẽ là chuyện hiếm.

Thường nhiều người Trung Quốc vẫn xếp hàng mua vé tàu vào dịp Tết nhưng xếp hàng để nhận phiếu mua trứng miễn phí có lẽ là chuyện hiếm.

Một khách hàng đã có được 4 phiếu sau nhiều giờ xếp hàng

Một khách hàng đã có được 4 phiếu sau nhiều giờ xếp hàng

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất