Xếp hạng cải cách hành chính: Bộ Khoa học Công nghệ xếp cuối bảng

(VTC News) - Bộ Khoa học Công nghệ xếp ở hạng cuối bảng 19/19 Bộ, Cơ quan ngang bộ trong công tác cải cách hành chính.

Sáng nay (4/9), Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2014 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, việc đánh giá chỉ số cải cách hành chính (CCHC) nhằm theo dõi, đánh giá một cách toàn diện, thực chất và khách quan, công bằng kết quả việc triển khai cải cách hành chính hằng năm của các bộ, các tỉnh, thành.
Cũng theo ông Tuấn, thông qua chỉ số CCHC xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện CCHC của các bộ, các tỉnh; từ đó nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong chỉ đạo và triển khai các nội dung CCHC.
Bộ Nội vụ công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2014 

Bộ Nội vụ công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2014 


Đây là năm thứ ba Bộ Nội vụ đánh giá kết quả triển khai CCHC thông qua công cụ đánh giá, đo lường và xếp hạng chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo đó, đánh giá về kết quả chỉ số cải cách hành chính ở cấp Bộ có thang điểm 100. Kết quả xác định chỉ số CCHC cấp bộ tập trung vào 2 nhóm điểm.
Theo công bố, nhóm thứ nhất đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 80%, gồm 5 Bộ, cơ quan ngang bộ là Bộ GTVT, Bộ Tài Chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ. 
Nhóm thứ 2 đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 70% đến dưới 80%, gồm 14 Bộ, cơ quan ngang bộ.
Cụ thể, Bộ GTVT xếp ở vị trí thứ nhất với kết quá 81,83%. Xếp cuối cùng ở vị trí 19/19 là Bộ Khoa học và Công nghệ với kết quả 71%. Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp 18/19 với kết quả là 71,19 (giảm 6,13% so với 2013).

Trong năm 2013, Bộ Giao thông Vận tải dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính trong khối cơ quan ngang bộ với số điểm 81,06, đứng thứ hai là Ngân hàng nhà nước 80,38. Bộ Y tế và Ủy ban Dân tộc xếp cuối bảng về chỉ số cải cách hành chính với số điểm lần lượt là 74,19 và 66,71.
Theo đánh giá, các Bộ Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng đã có nhiều kết quả tích cực trong chỉ đạo, điều hành.
Đà Nẵng dẫn đầu cải cách hành chính
Kết quả chỉ số CCHC 2014 được chia làm 4 nhóm điểm, trong đó nhóm thứ nhất đạt chỉ số trên 90%, bao gồm 3 thành phố là Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội.
Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu Chỉ số CCHC năm 2014, với kết quả 92,54%. Theo Bộ Nội vụ, đây cũng là lần đầu tiên có địa phương đạt chỉ số trên 90%.
Nhóm thứ hai đạt chỉ số từ 80% đến dưới 90% gồm 41 tỉnh, thành. Nhóm thứ 3 từ 70% đến dưới 80% gồm 15 tỉnh, thành. 
Nhóm cuối cùng có chỉ số CCHC dưới 70% bao gồm 4 tỉnh: Hà Nam, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn.
Kết quả cho thấy, có 56/63 tỉnh thành có kết quả chỉ số CCHC năm 2014 tăng hơn so với kết quả năm 2013. 
Theo báo cáo, một số Bộ, tỉnh vẫn chưa thực sự quan tâm đến triển khai các nội dung CCHC; chỉ số CCHC vẫn chưa được coi là công cụ trong quản lý công tác cải cách hành chính.
Ngoài ra, việc phối hợp giữa các cơ quan tham mưu CCHC và các cơ quan liên quan trong bộ, tỉnh chưa chặt chẽ, thường xuyên nên ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, thu thập số liệu.
Từ kết quả này, hội nghị quán triệt tới các cơ quan, đơn vị việc xác định Chỉ số CCHC là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Từ đó cần nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong CCHC hàng năm.

M.Chiến
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN