Xem video này còn ai dám để nước ngọt vào ngăn đá

Nhiều người có thói quen để nước ngọt vào trong ngăn đá để giúp chúng nhanh lạnh hơn, tuy nhiên việc làm này có thể biến tủ lạnh thành một quả bom lớn.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng