Xem Tự Long, Thành Trung doạ khách 'chạy mất dép'

VideoThứ Tư, 30/10/2013 11:20:00 +07:00

(VTC News) - Gặp vị khách mời nhất quyết đòi bồi dưỡng trước khi về, Tự Long và Thành Trung giở chiêu "gậy ông đập lưng ông" khiến ông khách sợ đến tái mặt.

(VTC News) - Gặp phải vị khách mời nhất quyết đòi bồi dưỡng trước khi ra về, Tự Long và Thành Trung giở chiêu "gậy ông đập lưng ông" khiến ông khách sợ đến tái mặt.
Xem clip:

Nguồn: VTV

Thuỳ Chi

Bình luận
vtc.vn