• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Xem trăn khổng lồ nuốt chửng linh dương

Trong ảnh, trăn khổng lồ châu Phi nuốt chửng con linh dương to lớn

Trong ảnh, trăn khổng lồ châu Phi nuốt chửng con linh dương to lớn

Với lợi thế to khỏe, trăn khổng lồ có thể nuốt những con mồi to lớn

Với lợi thế to khỏe, trăn khổng lồ có thể nuốt những con mồi to lớn

Trăn khổng lồ cuộn chết linh dương

Trăn khổng lồ cuộn chết linh dương

Sau đó, nuốt chửng con mồi ngon lành

Sau đó, nuốt chửng con mồi ngon lành

Trăn khổng lồ hạ gục linh dương dễ dàng

Trăn khổng lồ hạ gục linh dương dễ dàng

Chó cũng là miếng mồi ngon của trăn khổng lồ khi nó đói

Chó cũng là miếng mồi ngon của trăn khổng lồ khi nó đói

Trong ảnh, trăn khổng lồ cuộn chết con chó

Trong ảnh, trăn khổng lồ cuộn chết con chó

Chờ cho tới khi con chó chết ngạt mới nuốt chửng

Chờ cho tới khi con chó chết ngạt mới nuốt chửng

Lúc này, con chó đã năm gọn trong miệng trăn

Lúc này, con chó đã năm gọn trong miệng trăn

Trăn khổng lồ từ từ nuốt chửng con chó

Trăn khổng lồ từ từ nuốt chửng con chó

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất